event

Arab Cartoon Festival IV

Arab Cartoon Festival is al toe aan een vierde editie. Kunstenaars uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden samengebracht met collega’s uit België om in dialoog te treden.

Arab Cartoon Festival omvat dit seizoen vijf voorstellingen, een concert, verschillende masterclasses en twee tentoonstellingen. Hiermee toont het festival aan wat er verloren is gegaan tussen Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en geeft het een aanzet hoe we deze band terug kunnen opbouwen.

Ali Nazir Ali

Artistic Directeur vzw Omnes