Moerasconcerten : (Sawa) Ayman Nehme en Mohammed Salam

In het kader van stadstoeren 2300 wordt een reeks concerten gepresenteerd onder de titel moerasconcerten georganiseerd door natuurpunt cvn, we kiezen ervoor om binnen dit evenement speciale aandacht te besteden aan muzikanten uit het Midden-Oosten
Sawa -wat ‘samen’ betekend in het Arabisch-bestaat normaal gezien uit 4 muzikanten die afkomstig zijn uit de Arabische regio. Ze hebben elkaar in België ontmoet en zijn dan klassieke Arabischemuziek en liederen gaan spelen. Voor de moerasconcerten zullen Ayman Nehme (Oud & zang)en Mohammed Salam (viool)uitzonderlijk als duo voor u een repertoire vol betoverende melodieën en ritmes brengen.
De Syriër Ayman Nehme en Mohammed Salam hebben elkaar 4 jaar geleden ontmoet in België door hun wederzijdse liefde voor Oosterse muziek.
Ayman, zelf oud( oosterse luit)-speler en zanger ontdekte in Mohammed als klassiek gevormde violist een ideale partner om hem te begeleiden in een brede diversiteit van Oosterse muziek.
Met melodieën, die oorspronkelijk komen uit Syrië, Irak en Libanon, nemen ze ons als luisteraars mee in een muzikale trip door het Midden-Oosten.
Tickets: € 10.0 BASISTARIEF: 10,00 €; STUDENTEN: 5,00 €; UITPAS: 2,00 €

Going Home Exhibition

In het kader van stadsToeren festival organiseert Omnes op stadspark Turnhout een cartoon expositie met als thema Going Home:
Het idee van thuis heeft een reeks fantasierijke en speelse werken van kunstenaars over de hele wereld geïnspireerd. Door te onderzoeken hoe kunstenaars in verschillende contexten met dit thema zijn omgegaan - van stacaravans en strandhuizen tot spookhuizen en kapotte huizen - verkent Going Home onze complexe relaties met het idee van thuis, en de even complexe reacties waarin geslacht, ras, klasse, locatie en status overlappen, en dat we door deze relaties van een specifieke plek een thuis maken. Door een onderzoek van de vragen: “Hoe gaat de hedendaagse kunst om met het idee van thuis? Hoe onthullen en bevragen hedendaagse kunstenaars algemeen aanvaarde veronderstellingen over land, thuis, ballingschap en migratie?” Uitgenodigde kunstenaars zullen hun eigen ideeën over thuis bespreken en werk maken met een breed scala aan strips en cartoons in een open ruimtetentoonstelling in het Stadspark.
Plaats:
Monument Pro Patria & Politieke Gevangenen 2300 Turnhout

Arab Cartoon Festival IV

Arab Cartoon Festival is al toe aan een vierde editie. Kunstenaars uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden samengebracht met collega’s uit België om in dialoog te treden.
Arab Cartoon Festival omvat dit seizoen vijf voorstellingen, een concert, verschillende masterclasses en twee tentoonstellingen. Hiermee toont het festival aan wat er verloren is gegaan tussen Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en geeft het een aanzet hoe we deze band terug kunnen opbouwen.
Ali Nazir Ali
Artistic Directeur vzw Omnes

Magisch instinct

Op de muren van de Warande Schouwburg tonen we een reeks tentoonstellingen, die dichter bij de vrouwelijke rechten uit de MENA-regio komen, geweldige namen zullen zeker verrassend zijn met de onderwerpen en de tekenstijlen.
Magisch instinct
Het is heel moeilijk voor vrouwen in de MENA om te praten over hun verlangen en lichaamsbehoeften, maar tijdens de Arabische lente begonnen de Arabische vrouwen haar eigen strijd voor haar rechten, amoureuze illostraties en komische nieuwelingen begonnen te tekenen over deze gevoelige onderwerpen die naaktheid, revolutie afbeelden , dubbele normen en
seksuele taboes.
19 december 2019
19 februari 2020

Al Manara

Al Manara is een muzikale ontmoeting tussen Belgische muzikanten onder leiding van Eloi Baudimont en Palestijnse muzikanten onder leiding van violist Ramzi Aburedwan. Baudimont en Aburedwan doen de Palestijnse en westerse stijlen wondermooi versmelten.

de Warande

Lost In Translation

Met de identiteit van nieuwkomers als thema, leggen we linken met onze eigen identiteit.
Het gegeven van België heeft altijd gezorgd voor een gelaagde identiteit van haar inwoners. Je bent tegelijk Vlaming en Belg. Tegelijk Brusselaar en Vlaming. Maar ook voor nieuwkomers is dit het geval. Ze zijn Irakees, maar tegelijk Vlaming. Syriër en tegelijk Belg. Ghanees en tegelijk Kempenaar. Surinamer en tegelijk Turnhoutenaar. Identiteit is geen vaststaand gegeven. Gebeurtenissen in ons leven bepalen mee wie we zijn. De confrontatie met anderen doet ons nadenken over onszelf.
warande expozaal

Kloppend Hert & ARSENAAL / LAZARUS - Studio Shehrazade

‘Studio Shehrazade’ van Haider Al Timimi is geïnspireerd op een werk van de Libanese fotograaf Hasham El Madani. Hij baatte in Beirut een fotostudio uit waar mensen hun ware aard en geheime fantasieën in beeld lieten brengen.

Zonder in clichés te vervallen legt deze spitsvondige en up-tempovoorstelling de kwesties rond genderdifferentiatie bloot.
de Warande

Khadija El Kharraz Alami – Nu ben ik Medea

In deze persoonlijke performance vervlecht Khadija El Kharraz Alami de verschillende perspectieven in Euripides’ ‘Medea’ met haar eigen verhaal over opgroeien tussen twee werelden en de botsing van krachten in jezelf.

de Warande

tg STAN & Kloppend Hert – Move (on)

Het vertrekpunt van Move (on) is de ontmoeting van een groep spelers en performers die vanuit hun verschillende artistieke praktijk gezamenlijk antwoorden zoeken op vragen die voor hen noodzakelijk zijn.

Het begint bij het begin, een open speelveld en gesprek. Waar zullen we het over hebben? Dat is de vraag. Of er een antwoord is op deze vraag, zie je in Move (on). Of misschien is de vraag zelf wel het antwoord…

Om de inhoudelijke basis te versterken gaat STAN een samenwerking aan met Moussem en Kloppend Hert. Vanuit een gedeelde liefde voor Arabische literatuur zal Moussem een klankbord zijn en het gezelschap een brede waaier van hedendaagse en klassieke teksten aanreiken uit de MENA regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Ook Kloppend Hert, het gezelschap rond Haider Al Timimi, is een belangrijke partner in deze creatie. Kloppend Hert streeft naar culturele hybriditeit, naar een grens overstijgende ruimte waar meerdere invloeden kunnen samensmelten tot één geheel.
de Warande

Hetpaleis / Simon De Vos – Wat is de Wat

Het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal van een vluchteling die vredesambassadeur wordt. Met Gorges Ocloo in de rol van vluchteling en met livemuziek van Mauro Pawlowski.

Wat is de Wat is het onwaarschijnlijke verhaal van Valentino Achak Deng, een jonge Soedanees die van de ene op de andere dag zijn thuisland moet ontvluchten. Een burgeroorlog breekt uit en Valentino begint samen met honderden andere ‘lost boys’ aan een eindeloze tocht van 1500 km, op zoek naar een veilig onderkomen. De weg is bezaaid met landmijnen, hongerige leeuwen, vijandige milities en de jongen wordt van de ene in de andere onwerkelijke situatie gekatapulteerd.

de Warande

8.2

Voor ‘8.2’ liet choreograaf Radouan Mriziga zich inspireren door een oude liefde, rapmuziek. Samen met zeven jonge dansers verdiepte hij zich in alles wat rap uniek maakt: het ritme, de flow, de statements, de gebaren en de geschiedenis van de grandmasters tot Kendrick Lamar.
de Warande

Kanonnenvlees

Onder de titel ‘Kanonnenvlees ‘ brengt de Warande zeven jonge talenten samen in een tentoonstelling in de Luifelzaal. Nanoe Carremans, Ella Goris, Ruth Govaerts, Joachim Sneyers, Jonas Sysmans, Hanna van Dun en Tijs Van Nieuwenhuysen tonen hun grafisch (en ander) werk.
tentoonstelling: 30.06. - 18.08.19 van 10 tot 17 uur

GEOPOLITIEK IN DE BUURT VAN EUROPA

Het is onrustig in het Midden-Oosten. Er woeden burgeroorlogen in Syrië, Libië en Jemen, en koude oorlogen tussen Turkije en Egypte, en Saoedi-Arabië en Iran. IS werd op militair vlak verslagen, maar de ideologie leeft verder. Hoewel dat allemaal dicht bij Europa gebeurt, is het moeilijk te begrijpen wat er precies aan de hand is en wat de oorzaken zijn. In deze unieke masterclasses over het Midden-Oosten geven gewaardeerde kenners van de regio uitleg over de geopolitieke situatie, wat er ondergronds woelt en wat we in de toekomst mogen verwachten.
14 FEBRUARI ’19 — 02 MEI ’19

WELKE ROL SPEELT SAOEDI-ARABIË IN HET MIDDEN-OOSTEN?

Saoedi-Arabië wordt vaak als een ‘antidemocratische’ en ‘contrarevolutionaire’ macht in het Midden-Oosten en Noord-Afrika beschouwd. Dat beeld moet echter tegenover een genuanceerder inzicht in de Saoedische buitenlandpolitiek worden geplaatst, met een breder discours voor de regio dan dat van ‘voorstanders van een goede democratie’ enerzijds en ‘tegenstanders van een slechte democratie’ anderzijds. Zodra we begrijpen dat het Saoedische buitenlandbeleid door de elite geleid en ‘door hun belangen gemotiveerd’ wordt, en niets met een wahabistische ideologie te maken heeft, kan de situatie correcter beoordeeld worden.
DATUM
Don 2 mei 2019
19:30→ 21:00
PLAATS
Bozar - Terarken

Tickets
https://bit.ly/2IMO03G

TAAL
Engels

OPMERKINGEN
Gratis toegang voor studenten: inschrijving verplicht + vertoon van studentenkaart op de avond zelf.

HET ISRAËLISCH-PALESTIJNSE VREDESPROCES IS DOOD. WAT NU?

Twee jaar nadat Donald Trump aan de macht kwam als president van de Verenigde Staten is het Israëlisch-Palestijnse vredesproces op sterven na dood. Het Witte Huis gaf de genadeslag door zich aan te sluiten bij een onbuigzame Israëlische ideologie – die vandaag ook in de Israëlische regering heerst – die zowel de uitgangspunten als de doelstellingen van de Oslo-akkoorden verwerpt, met inbegrip van het principe van ‘land in ruil voor vrede’, de onderhandelde tweestatenoplossing, en de loutere legitimiteit van de Palestijnse ambities in een nationale politiek. Voor al wie zich bij dit zogenoemde ‘nulsomspel’ weigert neer te leggen, is dit een historisch moment waar zowel gevaar als opportuniteit in schuilt: de toekomst van het Israëlisch-Palestijnse conflict en hoe het past in en invloed heeft op de bredere regionale context, is nu onbekend terrein.
DATUM
Woe 3 apr 2019
19:30→ 21:00
PLAATS
Bozar,Terarken

Tickets
https://goo.gl/KuufZS
TAAL
Engels

OPMERKINGEN
Gratis toegang voor studenten: inschrijving verplicht + vertoon van studentenkaart op de avond zelf.

MYSOGYNIE IN DRIEVOUD: STAAT, VOLK, GEZIN

Wanneer de opstanden – die later de naam Arabische Lente meekregen – in 2010 in Tunesië begonnen en zich uitbreidden naar andere landen, inspireerden ze miljoenen mensen en bij uitbreiding de wereld om actie te ondernemen. Alleen ontbrak er een essentieel element: gendergelijkheid. De roep om de val van regimes was gegrond en is dat vandaag nog steeds, want de staat blijft verdrukken. Maar waar de staat iedereen verdrukt – zowel mannen als vrouwen – mogen we niet vergeten dat de staat, het volk en het gezin samen ook de vrouw verdrukken. En zolang de dictator in het presidentiële paleis, op de hoek van de straat en in de slaapkamer niet wordt afgezet, zal niemand vrij zijn.
DATUM
Din 12 maart 2019
19:30→ 21:00
PLAATS
BOZAR,Terarken

Tickets
TAAL
Engels

OPMERKINGEN
Gratis toegang voor studenten: inschrijving verplicht + vertoon van studentenkaart op de avond zelf.

DE VOLGENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN

Er woedt vandaag een burgeroorlog in Syrië, Jemen en Libië. Elk conflict is bovendien een oorlog bij volmacht tussen landen en ideologieën. Dat betekent dat het conflict in de regio veel breder is dan de burgeroorlogen an sich. We zien ook dat de spanning tussen landen en tussen niet-gouvernementele actoren in het Midden-Oosten alleen maar groter wordt. De dialoog tussen Saoedi-Arabië en Iran, of tussen Israël en Iran wordt almaar scherper. Dat zijn echter niet de enige mogelijke conflicten in de toekomst. Koert Debeuf overloopt waar er in de nabije toekomst nieuwe oorlogen dreigen uit te breken in het Midden-Oosten en hoe dat Europa zal beïnvloeden.
DATUM
Don 28 feb 2019 19:30 → 21:00
PLAATS
Terarken

TAAL
Engels

OPMERKINGEN
Gratis toegang voor studenten: inschrijving verplicht + vertoon van studentenkaart op de avond zelf.

ARABIEREN ZONDER GOD: ATHEÏSME EN GODSDIENSTVRIJHEID IN HET MIDDEN-OOSTEN

In Arabische landen is het schokkend en kan het soms zelfs gevaarlijk zijn om openlijk te verklaren dat je niet in God gelooft. Velen werden ervoor gevangengezet, sommigen werden verbannen en nog anderen werden met de dood bedreigd. En toch, in een regio waar religieuze invloed vrijwel onafwendbaar is, eisen steeds meer Arabieren hun recht op om – al dan niet – te geloven.
DATUM
Don 14 feb 2019
19:30→ 21:30
PLAATS
Bozar-Terarken

ARAB CARTOON FESTIVAL 2018

Koloniale Spoken, Smoking Guns en Cartoons

Arab Cartoon Festival peilt naar hedendaagse vormen van kolonisatie

Een derde editie van het Arab Cartoon Festival kon niet lang op zich laten wachten na het succes van de vorige editie. Ook deze keer komt het Festival met een dringend en dwingend maatschappelijk thema op de proppen: de nieuwe kolonisaties.

Expo 2018

De selectie van dit jaar overspant de periode van nu tot 18 eeuwen geleden. Het festival probeert dit jaar cartoons nog meer te brengen als moderne kunst en installatie Het was geen toeval dat onze collectie van vorig jaar werd gekozen voor de officiële viering van de Wereldpersvrijheidsdag in Bozar. De expo wordt een uniek kunstwerk dat een heel verhaal brengt in een warme sfeer waar je kunt lezen en spelen en dieper kunt ingaan op de wereld van strip en cartoon op comfortabele Oosterse tapijten. Neem gerust ook je kinderen mee!

Kunstkamp: Met beelden verhalen vertellen

…‘Ga je graag op reis? In je hoofd, naar een vreemd land, of gewoon met potlood op papier? Ben je een echte verhalenverteller, met of zonder woorden te gebruiken?


Tijdens de herfstvakantie organiseren we twee creatieve dagen waarbij je onder begeleiding aan de slag gaat met woord en beeld.
Info@omnesvzw.be

Cartoon als installatie

Visuele Kunstworkshop onder leiding van Bart Nijboer en Aalam Fakhour.
Deze verrassende kunstenaars zullen een groep nieuwkomers trainen en werken aan specifieke artistieke ideeën. Volgens Bart Nijboer is kunst als de beste manier om te leren en te communiceren, hij zal de deelnemers op hun geloofwaardigheid en technieken concentreren.

CARTOON MASTERCLASS

Op de derde editie van Arab Cartoon Festival zetten we de deur open voor culturen van over de hele wereld.
Een plek waar je je mening kan delen, toelichten en kan discussiëren. Cartoons kunnen zo de muren tussen verschillende talen slopen en een eenvoudige tekening kan een wereld van gevoelens overbrengen.

Het wordt een fijne, leerrijke en inspirerende ervaring, zeker met de cartoonisten en Kianoush Ramezani together with Barrak Rima and Luc deschaemaker. Samen met een assistent praten ze over de Arabische wereld zoals je die nog niet kende.
Gratis toegang, inschrijven verplicht.

info@omnesvzw.be

CARTOONISTEN TALK III

met cartoonisten uit België en de rest van de wereld een gesprek te beginnen. De cartoonisten vertellen over het verhaal achter hun tekeningen, hoe ze scènes in comics opbouwen en over hun inspiratie.
Tussen lezing en stand up gaan onze cartoonisten dieper in op deze zaken en proberen ze het publiek erbij te betrekken.

Verwacht je aan een uniek politiek debat met veel drama, humor en een tikkeltje sarcasme.

Met: Luc Descheemaeker, Pascal Lemaître, Kianoush Ramizani, Barrak Rima. Moderator: Ali Nazir Ali.
Gratis toegang, registratie verplicht.
Info@omnesvzw.be

My face?

De 3Master – basisonderwijs is er voor leerlingen van 2,5 tot 13 jaar die het gewoon basis- of secundair onderwijs niet kunnen volgen door een leer- of ontwikkelingsprobleem of een beperking (type basisaanbod, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9). Vanuit de beeldverhalen van het Arab Cartoon festival werken we met de leerlingen aan een voorstelling, “My face?”. Dit traject is een langdurige relatie tussen HETGEVOLG en deze bijzondere school in samenwerking met Arab Cartoon festival.

De moeder en haar 3 soldaten – HETGEVOLG teater

Tekst: Ernest Claes
Spel: Mieke De Groote
Regie: Stefan Perceval
Productie HETGEVOLG
Een boerderij in de Kempen, in de late herfst van 1917. Een weduwe en haar dochter krijgen van de veldwachter van het dorp de boodschap dat drie Duitse soldaten in de schuur komen logeren, om te herstellen van opgelopen oorlogsleed. Dat zint de moeder niet echt. Het leven op de boerderij is zo al moeilijk genoeg. Heimelijk vreest ze ook voor de ontmoeting van die mannen met haar jonge dochter. Maar nóg lastiger om dragen is de wetenschap dat twee van haar eigen zonen dagelijks gevaar lopen aan de IJzer, waar ze tegenover 'zulke' Duitsers liggen..

Expo 2017

Centraal in het festival is er de expo met vijftig cartoons. Die zijn soms grappig, soms dramatisch van toon. Zij laten zien hoe mensen uit het MONA (Midden- Oosten en Noord-Afrika) humor aanvoelen en interpreteren. In zes kortfilms vertellen cartoonisten en mensen uit hun omgeving over hun kunstwerken, hun thema’s en hun leven als cartoonist.....
gratis toegang

DE MUUR

Afgelopen zomer presenteerde Cleon Peterson in Los Angeles zijn nieuwe tentoonstelling ‘Blood & Soil’. En daaruit mogen wij enkele werken aan het Belgische publiek voorstellen.


Peterson legt in zijn werk linken tussen historische gewelddaden en het hedendaagse geweld in zijn land, de VS. Maar even goed gaat zijn werk over evoluties bij ons in Europa. Peterson staat bekend als schilder van de angst en het sinister geweld. Zijn kleurenpalet is beperkt tot zwart, wit, grijs en helderrood en benadrukt de wreedheden die hij portretteert.
Deze collectie is gekozen door Ali Nazir Ali, de art director van Omnes vzw.

ARAB CARTOON FESTIVAL 2017

Cracks in Society / Barsten in de Samenleving
Op vrijdag 6 oktober gaat in de Warande het tweede Arab Cartoon Festival van start. Dit jaarlijkse festival wil niet alleen een brug slaan tussen cartoonisten uit de Arabische wereld en de Belgische samenleving. Cartoons vormen een aanleiding om de typische en stereotiepe ‘eigenschappen’ van en tussen onze samenlevingen onder de loep te nemen. Dit jaar is het thema ‘Cracks in Society / Barsten in de Samenleving’.

The Perfect Arab Artist by SIRINE FATTOUH

In 2014 maakte deze kunstenares twee originele series van gepersonaliseerde nationale en internationale poststempels. Ook België komt aan bod. De installatie ‘The Perfect Arab Artist’ gaat over wat verwacht wordt van de Arabische kunstenaar. In die zin verwijst het ook naar het ‘imago’ dat Arabische kunstenaars van zichzelf verspreiden teneinde tegemoet te komen aan de eisen van een kunstmarkt. Sirine Fattouh is een Libanese kunstenares geboren in 1980 en woont afwisselend in Parijs en Beiroet. Het toont de gevolgen van geweld en migratie op de identiteit van mensen.
gratis toegang

Mensen als jij en ik (door-kijk-foto’s) by BOB PEETERS

En toen waren we in Turnhout! Familiefoto’s zoals die ook thuis op je schouw staan. Fotograaf Bob Peeters maakte studio- opnamen van families die in ons land asiel zoeken. Zo eenvoudig maar ook zo herkenbaar. Kinderen, ouders en grootouders met veel respect in beeld gebracht. Geen verwijzingen naar oorlog en ellende, het leven gaat door.
gratis toegang

The Vulnerability Series by ABDALLA AL OMARI

De Syrische kunstenaar Abdalla Al Omari trok de aandacht van internationale en nationale media met het afbeelden van invloedrijke staatslieden in kwetsbare posities (zoals Merkel of Obama voorgesteld als vluchtelingen). Vanaf toen ging het erg hard voor hem. Zijn reeks ‘The Vulnerability Series’ werd geveild via Christies en tentoongesteld in de Londonse Whitechapel Gallery en de Affenfaust Gallery in Hamburg. Zijn werk gaat naar de kern van de barsten in onze samenlevingen. Aangezien Al Omari zo populair is stellen we twee kopieën tentoon. Ze worden ook verkocht als affiches. Abdalla Al Omari werd geboren in Damascus in 1986. In 2009 studeerde hij af in de Engelse Literatuur aan de Damascus Universiteit en aan het Adham Ismail Instituut voor Beeldende Kunsten. Onlangs werd Al Omari asiel verleend in België. Momenteel leeft en werkt hij in Brussel waar dit project ook ontstond.
gratis toegang

Nowhere is Home by MANAF HALBOUNI

Een auto volgeladen met persoonlijke bezittingen is veranderd in een living: een onmogelijk huis voor een “moderne nomade die niet kan horen en groeien.” ‘Nowhere is Home’ is een bewegend testament voor verlies, veerkracht en hoop voor meer dan vijftig miljoen ontheemden over de hele wereld. Manaf Halbouni is een Duits- Syrische installatiekunstenaar die momenteel in Dresden woont. Hij werkt vaak met beton. Het staat symbool voor zowel macht als weerstand. Zijn ‘Monument Dresden’ op de grote markt in Dresden trok dit jaar nog grote aandacht. Een andere variant van ‘Nowhere is Home’ uit 2015 werd nog getoond in het Museum der Bildenden Künste te Leipzig in 2016.

Borders Behind by Adnan Joubran

Adnan Joubran is een oud- speler die zijn muziek verrijkt met invloeden uit de flamenco, jazz en klassieke muziek. Zijn debuutalbum laat niet enkel zijn lyrisch spel en bedachtzame composities horen, maar ook zijn geestdrift om nieuwe muziek te maken in dialoog met andere muzikanten. Adnan Joubran is de jongste van de drie broers die samen Trio Joubran vormen. Dit trio ken je misschien van hun optreden in de Warande begin 2016. Trio Joubran is wereldbekend voor hun traditionele hedendaagse oud-muziek. Nu, na meer dan 10 jaar samen met zijn broers concerten over heel de wereld te spelen, is het tijd om op zoek te gaan naar zijn eigen muzikale identiteit. In die zoektocht omarmt hij andere tradities zoals de Indische muziek, flamenco, jazz en klassiek. Op ‘Borders Behind’, zijn debuutalbum, horen we fantastische samenwerkingen met de Franse cellist Valentine Moussou, de tablaspeler Prabhu Edouard en de Spaanse saxofonist Jorge Pardo. Zijn muzikaal kleurenpallet is verbreed, rijker en warmer geworden en is doordrongen van respect, liefde en hoop. Een echte aanrader!
Tickets: https://goo.gl/7kADFB
19 euro // +60 jaar: 17 euro /
-19 en studenten: 12 euro

MASTER CLASS IN CARTOONS

Het Arab Cartoon Festival wil deuren openen voor culturen van over heel de wereld; de mooie, maar ook de duistere kanten bespreekbaar maken. Aan de hand van cartoons kunnen we lachen, praten, spelen, uitwisselen, inzicht krijgen in wie we zijn. En zo komen de cartoonisten Khalid Albaih, Sara Qaed en Emad Hajjaj op het toneel. Samen met een workshopbegeleider sla je nieuwe wegen in, op het kruispunt tussen de Arabische werelden en België. Ze kijken uit naar nieuwe ontmoetingen. En laten zien, hoe je met de materialen, kunstvormen en thema’s van het festival aan de slag kan om je eigen stelling in te nemen. Thema’s die aan bod komen: de confrontatie en dialoog tussen diverse culturen, het vluchtelingendebat, de spanning tussen democratie en dictaturen, de macht van de media, etc.

https://goo.gl/NmGhdw
35 euro // +60 jaar: 30 euro /
-19 en studenten: 15 euro

DEBATE CARTOONISTEN II

Boeiende sprekers zullen verhalen opdissen omtrent hun ervaringen in de wereld van de cartoons. Je mag je verwachten aan een eigenzinnig politiek debat met wat drama, veel humor en het nodige sarcasme. Een avond op het kruispunt tussen performance en lezing.
Marc De Cloedt
Kim DuChateau
Pascal lemaitre
Khalid Albaih
Sara Qaed
Emad Hajjaj
gratis toegang

PAYSAGES DE NOS LARMES (HET LANDSCHAP VAN ONZE TRANEN)

In een magistrale poëtische enscenering roept deze indrukwekkende voorstelling op om te blijven geloven in een wereld van vrede. In oktober start hetpaleis met een gloednieuw festival: Mind the World. De Warande kiest uit dit festival ‘Paysages de nos larmes’ van Collectif Kahraba, een Libanees collectief dat kunst inzet als weg naar openheid en dialoog. De voorstelling schetst het innerlijke landschap van de Bijbelse figuur Job, het hobbelige reliëf van zijn ziel. Job is een gebroken man, die zijn gedachten overeind probeert te houden. Zijn woorden zoeken naar schoonheid, naar hoop. De mens is een wonder op aarde. In dit visueel gedicht zetten gemaskerde en bewegende lichamen, projecties, objecten en poppen een meerstemming lied in. De voorstelling speelt zich af tegen de achtergrond van de woelige geschiedenis van Beiroet.
Tickets: https://goo.gl/C9qMPe

Ich Bin Wie Du KLOPPEND HERT / HAIDER AL TIMIMI

Deze zoektocht naar wat mensen bindt, blijft aan je plakken en doet je met andere ogen naar onze maatschappij kijken. In Arabland zijn de mensen sterk en groot. Trots en sentimenteel. Gastvrij en bijna perfect. In Neverland zijn de mensen zacht en mooi. Rijk en ondernemend. Niet zo gastvrij en bijna perfect. In België regent het.
Tickets: https://goo.gl/cN6x9X

CLOSING PARTY ARAB CARTOON FESTIVAL DJ Lefto + Food For Your Soul

Hij mag er tegenwoordig wel uitzien als Mario van Super Mario Bros, zelfs met zijn koddige snor is Lefto de hipste vroege vogel van het hele Stubru spectrum. Niemand die de muzikale stromingen zo goed aanvoelt, en dat ook wereldwijd mag gaan vertonen achter de draaitafels. Recentelijk verscheen zijn relaas over wereldsteden als Los Angeles, Seoul, London en ons eigenste Brussel als 'In Transit' op Canvas. Lefto programmeert al jarenlang zelf upcoming artist met een urban- of jazzfeel in Gent en op het Dour Festival. In vroegere tijden focuste de geskillde dj zich op hiphop, maar vandaag de dag gaat het van Turkse folksongs tot electronica uit LA en house uit Berlijn. Moeten we dus nog zeggen dat hokjesdenken niet aan Lefto besteed is? Wereldklasse!
Zaterdag 21 Oktober 2017 at de Warande - Kuub

KOOKWORKSHOP

KOOKWORKSHOP IN DE WARANDE (keuken van het Artiestenkwartier)

Neem deel aan één van de vijf kookworkshops rond gerechten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika!
Samen koken is altijd oergezellig. Met de tips van onze sympathieke chef-kok uit Syrië wordt jouw kookworkshop een leerrijke ervaring om nooit te vergeten. En gezellig natafelen hoort er uiteraard ook bij.
Eén van de kookworkshops is speciaal voor kinderen van 9 tot 14 jaar.
Maximum 15 personen per workshop. Met een minimum van 5 inschrijvingen per workshop.

Iedere deelnemer moet zich apart inschrijven.
Prijs : €35
KIDS kookworkshop (9 tot 14 jaar) : €20
Betalen bij de start van de workshop op:
rekeningnummer Omnes vzw: BE 82 004 3699 1868

inscribe: https://goo.gl/iEBM4P

WORKSHOP MODE: ONTWERPEN EN KLEDING MAKEN

Hoe kunnen we een brug slaan tussen Europese mode en mode uit andere continenten? Wat inspireert jou om een kledingstuk te maken? Welke mode wil jij graag creëren?

In deze workshop gaan we op zoek naar kledingvoorbeelden die ons inspireren. We experimenteren met nieuwe vormen en technieken: foto’s printen op stoffen via computer, printer en pers, drukken met verf, plisseren…
Voor de uitvoering is alles mogelijk: sjaals, jassen, rokken, broeken, juwelen… volgens je eigen wensen en mogelijkheden. Het resultaat kan draagbaar zijn of gewaagd.

Stoffen, machines, verf… zijn ter beschikking. De resultaten worden getoond op het Arab Cartoonfestival in oktober.

De workshop wordt begeleid door modeontwerpster Anita Evenepoel. Anita is al meer dan 30 jaar zelfstandig textiel- en modeontwerpster. Zij geeft les aan de Academie in Antwerpen, mode- en juweelafdeling en aan de Rietveldacademie in Amsterdam (Fashion Matters).
Assistentie: Wajeb Azouz, modeontwerper uit Aleppo, Syrië. Wajeb studeerde 5 jaar Mode en werkt als modeontwerper en kleermaker.

10 WOENSDAGEN VAN 9 TOT 12 UUR
VANAF 19 APRIL TOT 21 JUNI
IN DE TERRASZAAL VAN DE WARANDE
100 EURO VOOR 10 LESSEN (MATERIAAL INBEGREPEN) / 20 EURO MET KANSENTARIEF BASISKENNIS NAAIEN MET NAAIMACHINE GEWENST
10 WOENSDAGEN VAN 9 TOT 12 UUR
VANAF 19 APRIL TOT 21 JUNI
IN DE TERRASZAAL VAN DE WARANDE

FROM MY SYRIAN ROOM (2014)

Hazem Alhamwi is een Syrische satirische cartoonist, schilder en filmproducent. Momenteel woont hij in Berlijn. zijn film ‘From My Syrian Room’ wordt getoond, gevolgd door een nabespreking in aanwezigheid van Hazem Alhamwi.
FILM EN NABESPREKING
22 MEI 2016 - 15u
CULTUURHUIS DE WARANDE
GRATIS INKOM

As If We Were Catching A Cobra (2012)

Hala Alabdalla is een Syrisch/Franse filmproducente. Ze heeft diverse films gemaakt waaronder ‘As If We Were Catching A Cobra’. Deze film wordt getoond, gevolgd door een nabespreking in aanwezigheid van Hala Alabdalla.
FILM EN NABESPREKING
14 MEI 2016 - 19u30
TUINZAAL, CULTUURHUIS DE WARANDE
GRATIS INKOM

HAMID SULAIMAN & OMAR ABDULLAT

Hamid Sulaiman is een Syrische schilder en illustrator, momenteel wonende in Parijs. Hij zal zijn eerste stripverhaal ‘Freedom Hospital’ voorstellen.
BOEKVOORSTELLING & SPREKER
6 MEI 2016 - 19u30
TUINZAAL, CULTUURHUIS DE WARANDE
GRATIS INKOM